samayalkurippu logo

மலச்சிக்கல் நீங்க,

,,,மலச்சிக்கல்,,,நீங்க,,மலச்சிக்கல்,நீங்க,Veg,non-veg,cookery
மலச்சிக்கல் நீங்க

Monday , 23rd December 2013 07:01:23 PM

தினமும் 5 வில்வ இலைகளை சாப்பிட்டால் மலச்சிக்கல் நீங்கும்.

பிற குறிப்புகள்

மேலும்...

Comments
Reply Message

Post Your Comments
Name*
Email ID *
* தமிழ் எழுத்துக்கள் இந்தப்பெட்டியில் தோன்றும் (உம்) அம்மா

Match any where Exact Match
1


2
3


4


5
 
6
7
8
9
10

Home சைவம் அசைவம் லைப் ஸ்டைல் சிற்றுண்டி வகைகள் சூப் வகைகள் சமையல் வீடியோ
Copyright © 2010 Indianinfotech.in