குழம்பு வகைகள் - செட்டிநாடு இறால் குழம்பு / Chettinad Eral Kuzhambu
06 Jul 2016

செட்டிநாடு இறால் குழம்பு / Chettinad Eral Kuzhambu

குழம்பு வகைகள் - மதுரை அயிரை மீன் குழம்பு/Ayira Meen Kulamb
19 Jan 2016

மதுரை அயிரை மீன் குழம்பு/Ayira Meen Kulamb

குழம்பு வகைகள் - மொச்சை கருவாட்டு குழம்பு | mochai karuvadu kulambu
24 Aug 2017

மொச்சை கருவாட்டு குழம்பு | mochai karuvadu kulambu

குழம்பு வகைகள் - வஞ்சரம் மீன் குழம்பு/vanchiram fish kulambu
13 Nov 2015

வஞ்சரம் மீன் குழம்பு/vanchiram fish kulambu

குழம்பு வகைகள் - செட்டிநாடு மீன் குழம்பு| chettinad meen kulambu
30 Aug 2017

செட்டிநாடு மீன் குழம்பு| chettinad meen kulambu

குழம்பு வகைகள் - நாட்டுக்கோழி குழம்பு | nattu koli kulambu
22 Dec 2018

நாட்டுக்கோழி குழம்பு | nattu koli kulambu

குழம்பு வகைகள் - கணவாய் மீன் தொக்கு | kanava meen gravy
09 Jan 2017

கணவாய் மீன் தொக்கு | kanava meen gravy

குழம்பு வகைகள் - நெல்லை மத்தி மீன் குழம்பு
06 Jan 2012

நெல்லை மத்தி மீன் குழம்பு

குழம்பு வகைகள் - நெ‌த்‌தி‌லி ‌மீ‌ன் குழ‌ம்பு /nethili meen kuzhambu
15 Apr 2016

நெ‌த்‌தி‌லி ‌மீ‌ன் குழ‌ம்பு /nethili meen kuzhambu

குழம்பு வகைகள் - ஆந்திரா  மீன் குழம்பு
15 Jun 2016

ஆந்திரா மீன் குழம்பு

குழம்பு வகைகள் - காரைக்குடி மீன் குழம்பு / karaikudi meen kulambu
22 Jul 2016

காரைக்குடி மீன் குழம்பு / karaikudi meen kulambu

குழம்பு வகைகள் - செட்டிநாடு  மிளகு  நண்டுக் குழம்பு / chettinad milagu nandu kulambu
12 Aug 2016

செட்டிநாடு மிளகு நண்டுக் குழம்பு / chettinad milagu nandu kulambu

குழம்பு வகைகள் - சிக்கன் மிளகு குழம்பு
29 Dec 2011

சிக்கன் மிளகு குழம்பு

குழம்பு வகைகள் - சிக்கன் முந்திரிகுழம்பு
01 Jan 2013

சிக்கன் முந்திரிகுழம்பு

குழம்பு வகைகள் - செட்டிநாடு சிக்கன் குழம்பு
14 Jul 2014

செட்டிநாடு சிக்கன் குழம்பு

குழம்பு வகைகள் - மதுரை ஸ்டைல் சிக்கன் குழம்பு
29 Dec 2015

மதுரை ஸ்டைல் சிக்கன் குழம்பு

குழம்பு வகைகள் - ஸ்பெஷல் மட்டன் குழம்பு
30 Dec 2011

ஸ்பெஷல் மட்டன் குழம்பு

குழம்பு வகைகள் - கறிக் குழம்பு
31 Dec 2011

கறிக் குழம்பு

குழம்பு வகைகள் - மட்டன் குடல் குழம்பு
04 Jan 2012

மட்டன் குடல் குழம்பு

குழம்பு வகைகள் - மட்டன் குழம்பு
03 Jan 2012

மட்டன் குழம்பு