சூப் - முருங்கை கீரை சூப்/murungai keerai soup
15 Dec 2015

முருங்கை கீரை சூப்/murungai keerai soup

சூப் - தூதுவளை இலை சூப்/thoothuvalai soup
08 Apr 2016

தூதுவளை இலை சூப்/thoothuvalai soup

சூப் - மணத்தக்காளி சூப்
18 Jun 2016

மணத்தக்காளி சூப்

சூப் - பரங்கிக்காய் சூப் / parangikai soup
28 Jul 2016

பரங்கிக்காய் சூப் / parangikai soup

சூப் - முருங்கைக்காய் சூப்  murungakkai soup
13 Oct 2016

முருங்கைக்காய் சூப் murungakkai soup

சூப் - மஷ்ரும் கிரீம் சூப்|mushroom cream soup
06 Jan 2017

மஷ்ரும் கிரீம் சூப்|mushroom cream soup