தங்கம் விலை சரிவு - ஒரே மாதத்தில் சவரனுக்கு 1352 ரூபாய் குறைந்தது- samayalkurippu.comதங்கம் விலை  சரிவு  - ஒரே மாதத்தில் சவரனுக்கு 1352 ரூபாய் குறைந்தது