முதல்முறையாக 9 ஆயிரம் புள்ளிகளை தொட்டது 'நிப்டி'- samayalkurippu.comமுதல்முறையாக 9 ஆயிரம் புள்ளிகளை தொட்டது 'நிப்டி'