பதட்டமடைந்து வெற்றியை கோட்டை விட்ட தென்னாப்பிரிக்கா- samayalkurippu.comபதட்டமடைந்து வெற்றியை கோட்டை விட்ட தென்னாப்பிரிக்கா